Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Thiết kế logo thương hiệu OpenView bởi Pentagram

OpenView là một doanh nghiệp trụ sở ở Boston dành riêng cho đầu tư và giúp đỡ để phát triển trong lĩnh vực phát triển phần mềm. OpenView có một cách tiếp cận độc đáo nhất, và làm việc với Natasha Jen Pentagram để thể có được một thương hiệu tuyệt vời. Nhận diện thương hiệu bao gồm kiểu chữ tùy chỉnh, văn phòng phẩm, danh thiếp, website và đồ họa nội thất.

Cách điệu chữ OV trong tên logo thương hiệu