Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Thiết kế logo công ty màu xanh thân thiện với môi trường sáng tạo

Trong thời kì biến đối khí hậu, trái đất ngày một ấm lên thì dù chỉ là một thông điệp nhỏ cũng góp phần bảo về thế giới mà bạn đang sống, cũng như bảo vệ tương lai con em chúng ta. Rất nhiều công ty và doanh nghiệp hiểu rỏ điều đó và họ quyết định đưa thông điệp đó vào những thiết kế logo công ty.
Thiết kế logo công ty RPJ